top of page

Տուր Փաթեթ Օպտիմում Ստոմատոլոգիական Կլինիկայից

1) Դիմավորում օդանավակայանից, ժամանում Վանաձոր և Վանաձորից ճանապարհում օդանավակայան:
40000 դրամ

2) Այցելություն կլինիկա, ծանոթացում անձնակազմի հետ, բուժման պլանավորում: Մեկնում դեպի Հաղպատ, Սանահին, Ախթալա, ճաշ <<Քեֆիլյան>> կենտրոնում կամ <<Նուռիկ>>-ում:
60000 դրամ

3) Այցելություն կլինիկա, մեկնում դեպի Հաղարծին, Գոշավանք, ճաշ Դիլիջանի Թուֆենկյան թաղամասում:
60000 դրամ

4) Այցելություն կլինիկա, մեկնում դեպի Գառնու հեթանոսական տաճար, Գեղարդավանք, ճաշ գյուղական տանը Գառնիում, մասնակցություն լավաշի պատրաստման ընթացքին:
60000 դրամ

5) Այցելություն կլինիկա, մեկնում դեպի Երևան, այցելություն Մատենադարան, Գաֆեսճյան թանգարան, Արարատի կոնյակի գործարանի թանգարան, ճաշ:
75000 դրամ

6) Այցելություն կլինիկա, մեկնում դեպի Սևան, Սևանավանք, ճաշ:
55000 դրամ

7) Այցելություն կլինիկա, մեկնում դեպի Գյումրի, այցելություն Սև բերդ, Գյումրու հին թաղամաս, Ձիթողցոնց տուն թանգարան կամ Շիրազի տուն թանգարան , ճաշ Գյումրու հացատանը:
55000 դրամ

8) Այցելություն կլինիկա, մեկնում դպի Էջմիածին, Էջմիածնի պատմա-ազգագրական թանգարան, Զվարթնոց, Սարդարապատի հուշահամալիր, ճաշ:
60000 դրամ

Ողջ տուրի ընթացքում Ձեզ կուղեկցի արհեստավարժ գիդը: Գիդի մատուցած ծառայությունների արժեքը ներառված է վերը նշված գումաների մեջ:

Հյուրանոցի մեկ օրվա արժեքը 7000-15000 դրամ:

 

Тур Пакет от Стоматологической Клиники Оптимум

1) Трансфер из аэропорта в Ванадзор и обратно. 
40000 драм.

2) Посещение клиники, знакомство с персоналом, планирование лечения. Экскурсия в Ахпат, Санахин, Ахталу, ужин в центре «Кефилян» или «Нурик». 
60000 драм.

3) Посещение клиники, экскурсия в Агарцин, Гошаванк, обед в Туфенкянском районе Дилижана 
60000 драм.

4) Посещение клиники, экскурсия в монастырь Гарни, монастырь Гегард, ужин в деревенском доме Гарни, участие в процессе изготовления лаваша - армянского хлеба.
60000 драм.

5) Посещение клиники, выезд в Ереван, посещение Матенадарана, музея Кафесджян, музея коньячного завода Арарат, обед.
75000 драм.

6) Посещение клиники, выезд в Севан, монастырь Севанаванк, обед.
55000 драм.

7) Посещение клиники, выезд в Гюмри, посещение Черной крепости, Старого города Гюмри, Оливкового дома или музея Шираза, ужин в Гюмри.
55000 драм.

8) Посещение клиники, выезд в Эчмиадзин, Эчмиадзин историко-этнографический музей, Звартноц, мемориал Сардарапата, ужин. 
60000 драм

Во время всего тура Вас будет сопровождать профессиональный гид. Стоимость гида включена в вышеуказанные суммы. 

Суточная стоимость гостиницы в сутки составляет 7000-15000 драмов.

Tour Package from Optimum Dental Clinic

1) Transfer from the airport to Vanadzor and back. 
40,000 drams. 

2) Visiting the clinic, getting to know the staff, planning treatment. Excursion to Haghpat, Sanahin, Akhtala, dinner in the center of "Kefilian" or "Nurik". 
60,000 drams. 

3) Visit to the clinic, excursion to Haghartsin, Goshavank, lunch in Tufenkyan district of Dilijan 
60,000 drams. 

4) Visit to the clinic, excursion to the monastery of Garni, Geghard monastery, dinner in the village house of Garni, participation in the process of making lavash - Armenian bread. 
60,000 drams.

5) Visit to the clinic, departure to Yerevan, visit the Matenadaran, the Cafesjian Museum, Ararat Brandy Factory Museum, lunch. 
75,000 drams. 

6) Visit to the clinic, departure to Sevan, Sevanavank monastery, lunch. 
55,000 drams. 

7) Visit to the clinic, departure to Gyumri, visiting the Black Fortress, the Old City of Gyumri, the Olive House or the Shiraz Museum, dinner in Gyumri. 
55,000 drams. 

8) Visit to the clinic, departure to Etchmiadzin, Echmiadzin historical and ethnographic museum, Zvartnots, Sardarapat memorial, dinner. 
60,000 AMD 

During the whole tour you will be accompanied by a professional guide. The guide fee is included in the above amounts. 

The daily cost of the hotel per day is 7000-15,000 AMD.

bottom of page